Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Honlapunk megújult!

Kedves Olvasóink!

A győri Szent Imre Plébánia honlapja megújult.

Ez a honlap átmenetileg archívumként még elérhető marad, de a továbbiakban nem frissül.

A régi honlap híreit a menüből éri el.

A győri Szent Imre Plébánia új honlapja a következő címen érhető el, így amennyiben a kedvencek/könyvjelzők közé mentette el oldalunkat, az is érdemes frissíteni:

↓↓↓  Kattintson ide! ↓↓↓

GYŐRI SZENT IMRE PLÉBÁNIA

Lectio Divina

2020. februárjától ismét folytatódik a Lectio Divina sorozata, az előadó idén is Tájmel Antal atya, szabadhegyi plébános. Az idei év előadásainak témái az Eucharisztikus Kongresszushoz kapcsolódnak.

A Lectio Divina szombatonként, délután 16:30-kor kezdődik.

Az idei program:

Február 22.
„Ti adjatok nekik enni!” (Mt 14,13-21)
 
Március 28.
„Ne romlandó eledelért fáradozzatok.” (Jn 6,24-35)
 
Április 25.
„Én vagyok az élet kenyere.” (Jn 6,41-51)
 
Május 16.
„Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat.” (Jn 14,15-21)
 
Szeptember 19.
„Tiéd az örök életet adó tanítás.” (Jn 6,60-69)
 
Október 17.
„Egyszer csak maga Jézus közeledett.” (Lk 24,13-35)
 
November 21.
„Amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek,
velem tettétek.” (Mt 25,31-46)”

 

 

 

 

A korábbi előadásokról a Lectio Divináról szóló összefoglalás alatt a hivatkozásra kattinva olvashatjuk el az írásos emlékeztetőt ill. megnézhetjük/meghallgathatjuk az előadások felvételét 2016 májusáig bezárólag.

 

Amit a lectio divina-ról érdemes tudni...

Jézus Krisztusban látható módon megjelent közöttünk az Isten. Az Egyház e látható módon megjelent Isten Igéjéből él, miközben hallgatja, ünnepli, hirdeti, és megvalósítani igyekszik azt.

Hittel elfogadni Isten Igéjét természetesen sokféle módon lehet. A Vele való találkozás öröméből született meg a lectio divina ősi gyakorlata, melyet egyre több katolikus közösség fedez fel ismét, mint az Istennel való együttlét meghitt pillanatát. Ma, amikor elözönlenek bennünket az információk, egyre jobban éhezünk azokra a szavakra, amelyek reményt és jövőt adnak nekünk.

lectio divina, amit 2008-ban, a Biblia évében indítottunk útjára plébániánkon, elsősorban közösségünk találkozása szeretne lenni Istennel. Lényege a Szentírás egy-egy részének figyelmes elolvasása, megértése és imádságos meghallgatása, majd pedig tettekre váltása. E közös találkozásainkat mindig a Szentlélek vezeti, Aki, mint a kegyelem, az imádság és a remény forrása, átjárja minden együttlétünket.

+ + +

Találkozásaink a csend, az imádság, az elmélyülés és az elmélkedés légkörében a következőképpen történnek:

 1. Halk zene, majd Szentlélek hívó himnusz. (epiklézis)
 2. Isten Igéjének meghallgatása. Amit Isten Igéje mond. (lectio)
 3. Válaszos zsoltár 
 4. A szöveg és környezete, néhány gondolat.
 5. Válaszos zsoltár 
 6. Isten Igéje hozzám érkezik. Amit Isten Igéje nekünk mond. (meditatio)
 7. Válaszos zsoltár 
 8. Elmélkedés. Amit Istentől ajándékba kaptunk, és a szívünkben hordunk. (contemplatio)
 9. Népének
 10. A jelenlévők gondolatainak megosztása valamint gyakorlati teendőink. Amit Isten Igéje általunk üzen másoknak. (collatio)
 11. Imádság. Amit Istennek válaszolunk Isten Igéjével a kezünkben. (oratio)
 12. Záróének

 

2019. év

Február 23. 
„Nézd, én kenyeret hullatok nektek az égből.” ( Kiv 16,2-4.12-15 ) 

Március 23. 
„A kígyó vezetett félre, azért ettem.” ( Ter 3,9-15 )

Április 27.
„Köztünk van-e az Úr vagy nincs? ( Kiv 17,3-7 )

Május 11. 
„Derék asszonyt ki talál?” ( Péld 31,10-13.19-20.30-31 ) 

Szeptember 28.
„Az Úr minden szavát megtartjuk, amelyeket hozzánk intézett.” ( Kiv 24,3-8 ) 

Október 26. 
„Egy esztendő elteltével ilyen idő tájt fiút dajkálsz.” ( 2Kir 4,8-11.14-16a )

November 23. 
„Az Úr maga ad nektek jelet: Íme, a szűz fogan, fiút szül.” ( Iz 7,10-14 )

 

 

 

 

 

2018. év

FEBRUÁR 24.

„Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett.”

Lk 19,1-10

MÁRCIUS 24.

„Aki magát felmagasztalja, az megaláztatik, aki megalázza magát, az felmagasztaltatik.”

Lk 18,9-14

ÁPRILIS 14.

„Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok!”

Lk 9,28b-36

MÁJUS 12.

„Sok bűne bocsánatot nyer, mert nagyon szeretett.”

Lk 7,36-50

SZEPTEMBER 29.

„Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?”

Lk 2,41-52

OKTÓBER 20.

„Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám?”

Lk 1,39-45

NOVEMBER 24.

„Jön nálam erősebb, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani.”

Lk 3,10-18

 

2017. év 

FEBRUÁR 11.

„Töltsétek meg a korsókat vízzel, és vigyétek oda a násznagynak." (Jn 2,1-11}

MÁRCIUS 25.
„Az én országom nem ebből a világból való." (Jn 18,33b-37)
 
MÁJUS 6.
„Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek!" (Jn 8,1-11)
 
MÁJUS 27.
„Honnan veszünk kenyeret, hogy legyen mit enniük?" (Jn 6,1-15)
 
SZEPTEMBER 23.
„A pusztában kiáltó szó vagyok: Egyengessétek az Úr útját." (Jn 1,6-8;19-28)
 
OKTÓBER 14.
„Bontsatok le ezt a templomot, és harmadnapra fölépítem. (Jn 2,13-25)
 
NOVEMBER 18.
„Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne." (Jn 6,51-58)
 

 

2016. év

Február 20.: "Felnyílt a szemük, észrevették, hogy meztelenek." (Ter 2,7-9.3,1-7A)

Március 12.: "Isten megbánta a rosszat, amivel fenyegette őket." (Jón 3,1-5.10)

Április 16.: "Az Úr nem volt a földrengésben..., az Úr nem volt a tűzben." (1Kir 19,9A.11-13A)

Május 21.: "Alkotok neki segítőtársat, aki hozzá illő." (Ter 2,18-24)

Szeptember 24.: "Beszélj, Uram, szolgád figyel." (1Sám 3,3B-10.19)

Október 22.: "Utódaid által nyer áldást a föld minden népe, mivel hallgattál a szavamra" (Ter 22,1-2.9A.10-13.15-18)

November 19.: "A szakajtó nem ürült ki, és a korsó nem apadt ki az Úr szava szerint, amelyet Illés által hallatott." (1Kir 17,10-16)

 

 

 
2015. év

 

 

 

 

2014. év 

Febr. 8. „Mária jó részt választott.” (Lk 10,38-42)

Márc. 8. „ Aki magát felmagasztalja, azt megalázzák.” (Lk 14,1.7-14)

Ápr. 12. „Azért jöttem, hogy tüzet dobjak a földre.” (Lk 12,49-53)

Máj. 10. „Ha testvéred megbántott, menj, és figyelmeztesd négyszemközt.” (Mt 18,15-20)

Szept. 13. „Mihaszna szolgák vagyunk.” (Lk 17,5-10)

Okt. 11. „Ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél.” (Mk 12,38-44)

Nov. 15. „Aki titeket befogad, engem fogad be.” (Mt 10,37-42)

 

 

lectio2013_Pristina_1024

2013. év

Febr. 9.: „Effata, azaz nyílj meg!” (Mk 7,31-37)

Márc. 9.: „Mondom neked, kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza!” (Mk 2,1-12)

Ápr. 13.: „Megesett rajta a szíve, és megszólította: Ne sírj!” (Lk 7, 11-17)

Máj. 11.: „Bízzál, kelj fel, téged hív!” (Mk 10, 46-52)


Szept. 14.: „Csak szólj egy szót, és meggyógyul a szolgám.” (Lk 7,1-10)

Okt. 12.: „Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!” (Lk 17,11-19)

Nov. 16.: „Ne félj, csak higgy!” (Mk 5,21-43)

 

 

 

 

2012. év

Nov. 10. „Menj és tégy te is hasonlóképpen.” 
(Lk 10,25-37)

 

Dec. 8. „Fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült.” 
(Lk 15,1-3.11-32)

 

Okt. 6. „Annak, akinek van, még adnak, hogy bőven legyen neki…”
(Mt 25,14-30
)

 

Szept.15. „A menyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók.”
(Mt 22,1-10)

 

Máj. 19. „Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.”
(Mt 25,1-13)

 

Ápr.14. „Rossz szemmel nézed, hogy jó vagyok?”
(Mt 20,1-16a)

 

2011. év

 

LDjpg480

február 12. „Rászedtél, Uram! S én hagytam, hogy rászedj.”

(Jer 20,7-9)

 

március 12. „…igazságosságodnak hatalmad az alapja…”

(Bölcs 12,15-19)

 

április 9. „Azt vártam, hogy szőlőt teremjen, hát miért hozott csak vadszőlőt?”

(Iz 5,1-7)

 

május 28. „…magamhoz édesgetem, s a szívére beszélek.”

(Oz 2,16-22)

 

szeptember 10. „Nem szolgálat az ember sorsa a földön? Nem napszámos módján tölti el napjait?”

(Jób 7,1-7)

 

október 15. „Most már elég, Uram! Vedd magadhoz lelkemet!”

(1Kir 19,4-8)

 

november 19. „Az ember a külsőt nézi, az Úr azonban a szívet.”

(1Sám 16 1b. 6.7.10-13b)

 

2010. év

 

november 27. - „Jobban szeretsz engem, mint ezek?...”
(Jn 21,1-19)

 

október 30. - „Nektek is meg kell mosnotok egymás lábát…”
(Jn 13,1-15)

 

szeptember 25. - „Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok!...”
(Lk 5,1-11)

 

A Lectio Divina alkalmakról Váradi Péter jóvoltából a kezdetektől beszámolt egyházközségünk honlapja is. A 2010 folyamán megújult honlapra a korábbi digitalizált anyagok átköltöztetése nagyon hosszadalmas lenne, ugyanakkor szeretnénk az anyagot továbbra is elérhetőnek tartani, melyeket az alábbi linkre kattintva új böngésző oldalon találunk meg: 

 

Lectio Divina archívum: 2008. november 29 - 2010. május 29.