Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Honlapunk megújult!

Kedves Olvasóink!

A győri Szent Imre Plébánia honlapja megújult.

Ez a honlap átmenetileg archívumként még elérhető marad, de a továbbiakban nem frissül.

A régi honlap híreit a menüből éri el.

A győri Szent Imre Plébánia új honlapja a következő címen érhető el, így amennyiben a kedvencek/könyvjelzők közé mentette el oldalunkat, az is érdemes frissíteni:

↓↓↓  Kattintson ide! ↓↓↓

GYŐRI SZENT IMRE PLÉBÁNIA

Győri Szent Imre Alapítvány bemutatása

SZJA 1%-os felajánlással kapcsolatos információ és nyomtatvány

A Győri Szent Imre Alapítvány adószáma: 
18529973-1-08

A Győri Szent Imre Alapítványt 25 magánszemély hozta létre, 1995. április 2-án, 100 ezer forint hozzájárulással. A 2002-ben módosított Alapító Okirat szerint az Alapítvány célja a következő:

-    A győri Szent Imre templom és plébániaépület korszerűsítésének, fejlesztésének és felújításá­nak támogatása,

-    a hitélethez, a hitoktatáshoz szükséges eszközök beszerzésének és felújításának elősegítése,

-    a rászoruló hívek és családok anyagi segítése közvetlenül vagy az egyházközség Karitász szervezetén keresztül,

-    az egyházközség tagjai részére kulturális és szabadidős programok, zarándoklatok, lelkigyakorlatok, kirándulások szervezése és támogatása,

-    az egyházközség tagjai részére támogatás nyújtása tanulmányok, kutatások folytatásához,

-    egyházközségi tájékoztató kiadványok, egyházközségi értesítő megjelentetése, ill. támogatása.

Az elmúlt két évtizedben az Alapítvány az adományokból és az 1%-os SZJA-felajánlásokból ezen célok közül elsődlegesen a templom korszerűsítését támogatta (pl. urnakert kialakítása, külső felújítás, plébánia korszerűsítés, új liturgikus tér átalakítása). Az elmúlt években az Alapítvány az orgona átépítésének költségeihez járult hozzá.

Az alapítványi vagyon felhasználásáról a kuratórium dönt, melynek elnöke a plébános, alelnöke az egyházközségi képviselőtestület világi elnöke, titkára az egyházközségi képviselőtestület jegyzője, tagjai az egyházközség pénztárosa, valamint a képviselőtestület állandó bizottságainak vezetői.

A 2010. évben az Alapítvány a javára rendelkező magánszemélyek SZjA 1%-ának felajánlásából 646 620 forinttal gyarapodott, s ezzel ebben az évben az Alapítvány 869 690 forinttal járulhatott hozzá az orgona felújításához.

A 2011. évben az Alapítvány a javára rendelkező magánszemélyek felajánlásából 669 589 forinttal gyarapodott, ezt az orgona felújítási munkákhoz tartalékolta az Alapítvány.

2012-ben 521 041 forintot kapott az Alapítvány az SZJA 1%-os felajánlásokból, amelyet szintén tartalékolt az orgonépítés munkálataira.

2013-ban 437 515 forintot,  ajánlottak fel magánszemélyek az Alapítvány javára, adójuk egy százalékából. Az alapítvány ebben az évben 1,5 MFt-tal támogatta az orgonaépítés munkálatait.

2014-ben 537 902 forint érkezett az Alapítvány számlájára a felajánlásokból, amely egyelőre tartalékolásra került.

2015-ben 347 109 forint érkezett az Alapítvány számlájára a felajánlásokból. Az Alapítvány a tartalékolt összegekből is felhasználva 1 MFt-tal járult hozzá az orgonaépítés munkáihoz.

2016-ban 311 ezer forint érkezett az alapítvány számlájára, valamint az Alapítvány 200 ezer forint önkormányzati pályázati támogatást is elnyert. Az Alapítvány 450 ezer forint összeggel járult hozzá a Szent Imre Plébánia hittantáborának kiadásaihoz.

2017--ben 217 ezer forint támogatást kapott az alapítvány az SZJA felajánlásokból, amelyet a következő évekre tartalékba helyezett.

Az egyházközség legnagyobb anyagi ráfordítást igénylő beruházása továbbra is az orgona átépítése. Az Alapítvány az elkövetkezőkben is elsődlegesen ezt a célt kívánja támogatni. Ehhez kérjük a Kedves Hívek támogatását. Kérjük, hogy amennyiben az Alapítvány céljaval egyetértenek, támogassák azt személyi jövedelemadójuk egy százalékának felajánlásával!

Az SZJA 1%-ának felajánlására vonatkozó tájékoztatót ill. a rendelkező nyilatkozatot innen is elérheti.

Amennyiben módjuk van közvetlenül is támogatni az Alapítványt, azt a templomban kihelyezett készpénzátutalási megbízással vagy átutalással is megtehetik. A Győri Szent Imre Alapítvány bankszámlaszáma: 10403356-33516026-00000000.

 

Minden eddigi és ezutáni támogatást hálás szívvel köszönünk!

 

A Győri Szent Imre Alapítvány kuratóriuma