Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Hirdetés (2020.08.23.)

Évközi 21. vasárnap és hét
 
Az előttünk álló héten augusztus 24-én. hétfőn. Szent Bertalan apostol ünnepe, 27-én, csütörtökön Szent Mónika, 28-án. pénteken Szent Ágoston püspök cs egyháztanító, 29-én. szombaton pedig Keresztelő Szent János vértanúságának emléknapja lesz.
 
Amint már az elmúlt vasárnap is jeleztük a kedves testvéreknek, az új tanácsadó megválasztásának rendjét Püspök úr a 2020. február 1-jén kelt Szervezeti és működési szabályzatban határozta meg. A jelölés célja, hogy az új Plébániai Tanácsadó Testület mihamarabb megválasztásra kerüljön. Eszerint a választott tagjelölttel szemben az elvárások a következők:
  • az illető személynek  tartósan a plébánia területén legyen a lakóhelye, vagy legalább rendszeresen gyakorolja vallását a plébánia templomában és közösségében.
  • olyan felnőtt keresztény legyen, aki volt elsőáldozó és bérmálkozó, továbbá, ha házasságban él, akkor azt a katolikus egyház törvényei szerint érvényesen kötötte.
  • ne legyen kizárva az egyházi előírások szerint a szentségek vételének közösségéből,
  • példamutató keresztény életet éljen, és tanúsítson aktív részvételt a plébánia közösségében,
  • minimum 18 éves korú legyen, de életkora a 70 évet ne haladja meg,
  • az Egyházat anyagilag is rendszeresen támogassa, az egyházközségi hozzájárulást a plébániánkra fizesse;
  • a testületben két tag között ne legyen egyenes ági, (vagyis szülő-gyermek) rokonság.

Amennyiben kérdések merülnének fel a tagjelöltekkel kapcsolatosan, azokra a fogadóórák idején közösen keressük a választ.

Előre jelezzük a testvéreknek, hogy szeptember 5-én. szombaton délelőtt 10 órakor tartja a püspök atya a jubiláns házasok szentmiséjét. Kérjük, hogy akik már az elmúlt hetekben leadták jelentkezésüket, legkésőbb 3/4 10-ig érkezzenek meg a Székesegyházba.

RSS feliratkozás

Kövessen bennünket!