Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Hirdetés (2020.03.15.)

Nagyböjt 3. vasárnap és hét.

 

A COVID-19-járvány Magyarországra való betörése után, Magyarország Kormányának 40/2020. (III. 11.) rendelete által az ország egész területére kihirdetett rendkívüli jogrend és veszélyhelyzet kapcsán a koronavírus további terjedésének megakadályozására a Győri Szent Imre templomban a következő dolgokra szeretnénk felhívni a figyelmet.

1.Általános tudnivalók

 • A plébánián az irodai hivatalos órák csak hétköznaponként délelőtt 9-12 óráig lesznek megtartva. Szerdán délután nem tartunk hivatalos órát. Az iroda látogatásával kapcsolatban arra kérjük a kedves híveket, hogy személyes ügyfélfogadást igyekezzünk minimálisra csökkenteni, használjuk ki inkább a telefon és az internet általi kommunikáció lehetőségét. A plébánia telefonszáma: 96/424-443, hivatalos e-mail címe: gyoriszentimre.iroda@gmail.com
 • A plébánián történő szentségi felkészítések, Biblia-órák, ifjúsági hittan, imacsoportok, énekkari próbák, egyéb liturgián kívüli események és programok szünetelnek, illetve nem kerülnek megrendezésre.
 • Szeptemberig elmaradnak a minden hónap harmadik vasárnapján délután 4 órakor megtartott mocorgós szentmisék.

2. Liturgikus és lelkipásztori események

 • Az Magyar Katolikus Püspöki Kar március 5-én kiadott intézkedései továbbra is érvényesek.
 • A meghirdetett veszélyhelyzetben templomunk, mint a lelki feltöltődés és imádság helye, különösen is fontos szerepet fog az elkövetkezendő hetekben betölteni. Templomunkat nem zárjuk be, mégis felelősen és körültekintően kell eljárni.
 • Mint ismeretes, a 60 év felettiekre, továbbá a súlyos és a krónikus betegségben szenvedőkre különös veszélyt jelent ez a vírusfertőzés. Az Egyház tanítása szerint a vasár- és parancsolt ünnepnapi miselátogatási kötelezettség nem vonatkozik azokra, akik ezt komoly ok miatt nem tehetik meg (KEK 2181. és CIC 1245. kán.). Így tehát nem követ el bűnt, aki a járványtól való félelem miatt korára, vagy egészségi állapotára való tekintettel nem tud részt venni a vasárnapi szentmisén! Szüleink és nagyszüleink iránti féltő szeretetből arra kérjük Őket, hogy otthonaikból kísérjék imádsággal liturgiáinkat. Az ő érdekükben a későbbiekben törekszünk a vasárnapi szentmiséket online közvetíteni templomunkból. Kérjük a fiatalabb generációt, legyenek szüleik, nagyszüleik segítségére a szentmisékbe való bekapcsolódásban.
 • Kérjük az idős, beteg, kórházi kezelés, műtét előtt álló híveket, hogy lehetőség szerint még kórházba kerülésük előtt kérjék a betegek szentségének kiszolgáltatását a plébánia irodáján a hivatalos órákban, hogy erre még sor kerülhessen otthonaikban.
 • Templomunkban az összes bejárati ajtót a szentmisék idején kitárva nyitva tartjuk, kérjük, hogy a templomba be és kijövetelkor az ajtókhoz ne nyúljanak, ezzel is megelőzve a többszöri kilincs használatát.
 • A templomot a szentmisék előtt és után rendszeresen átszellőztetjük, így kérjük a hűvösebb időjárásra való tekintettel a megfelelő öltözet viselését, hiszen a templomunk a megszokottól eltérően nem lesz a tavaszi időben annyira fűtve, mint korábban.
 • A szentmiséken a perselyezés, a korábbi gyakorlattól eltérően távozáskor az ajtóban lesz, ezért arra kérünk mindenkit, hogy persely adományaikat a templomból kimenet helyezzük el az ajtóknál lévő kosarakba. Tisztelettel kérem a Tanácsadó Testület tagjait, a sekrestyéseket, valamint a hitoktatókat, hogy minden egyes vasárnapi szentmise végén legalább 3-an legyenek segítségünkre a perselyezésben (mivel a készpénz a betegség átadása szempontjából veszélyforrás, ezért nem célszerű, ha ez a kézbe áldozás előtt történik).
 • A gyermekek homlokának kereszttel történő megjelölését elhagyjuk, helyette érintés nélküli áldást adunk a gyermekeknek.
 • A szenteltvíztartók használatának mellőzése idején bátorítjuk a híveket, hogy vigyenek haza otthonaikba szenteltvizet, amit a sekrestyékben kérhetnek.
 • A kórházlelkészi szolgálat keretében a világi beteglátogatók szolgálata szünetel, Attila atya jelenléte a kórházban továbbra is biztosított.
 • Kérjük, hogy templomunkban és otthonainkban kapcsolódjunk be a járvány idején abba az imádságba, amelyet Erdő Péter bíboros úr fogalmazott meg. Ezt az imádságot az Eucharisztikus kongresszus imádsága helyén fogjuk mondani áldozás után a szentmise végén:

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

 

 • Mindenkit bátorítok a Szentírás gyakoribb és buzgóbb olvasásra, az elmélyültebb imádságra, fordítsunk különös figyelmet az idős, beteg testvéreinkre és tegyünk meg mindent a járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében. Imádkozzuk gyakran a Ferenc pápa által megfogalmazott alábbi felajánló imádságot:

„Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon.

Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában.

Római nép Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után.

Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen.

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz!”

 

RSS feliratkozás

Kövessen bennünket!