Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Nagycsütörtök - 2018.03.29.

Nagycsütörtök az utolsó vacsora ünnepe. A teljes ünnepélyességgel kezdődő szentmisén a glória után elhallgat az orgona, megelevenedik előttünk a jelenet, amikor Jézus megmossa tanítványai lábát, majd az Eucharisztia alapításának szavaival magunk is részesei leszünk az Utolsó Vacsora legfontosabb mozzanatának. A szentmise tulajdonképpen be sem fejeződik, az Oltáriszentséget a főoltártól a másnapi szentsírhoz, a mellékoltárra viszi az ünnepélyes körmenet, majd a gyász jeleként minden díszétől megfosztatik az oltár és az áldás és elbocsátás nélkül befejezett szertartás végén a pap és az asszisztencia teljes csöndben vonul ki az immár sötétbe borult szentélyből. A hívek még együtt maradnak Jézus hívását követve, meghallgatjuk Jézus búcsúbeszédét, majd 9 órakor még egyszer is összegyűlünk, hogy a virrasztó zsolozsmával, más néven "sötét zsolozsmával", Jeremiás siralmainak ünnepélyes éneklésével virrasszunk tovább az éjszakában Jézussal...

RSS feliratkozás

Kövessen bennünket!