Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Hirdetés (2018.03.25.)

 

Virágvasárnap és Nagyhét
 
Virágvasárnappal megkezdődött a Nagyhét. A nagyheti szertartások rendje a következő:
 
Március 25-én, Virágvasárnap
a barkaszentelés szertartása, a virágvasárnapi körmenet délelőtt 10 órakor kezdődik az Urnakertben. Ezt követi az ünnepi szentmise, amelynek keretében Szent Márk passióját énekeljük a templomban.
 
Március 26-án, Nagyhétfön. 27-én, Nagykedden és 28-án, Nagyszerdán az esti szertartások idején tartjuk a nagyböjti lelkigyakorlatunkat. A lelkigyakorlatot Csóka Gáspár OSB atya tartja. A lelkigyakorlat idején a szentmisék alatt a szertartás végéig lesz szentgyónási lehetőség.
 
Március 29-én, Nagycsütörtökön
délelőtt 10 órakor püspöki Olajszentelési szentmise lesz a Székesegyházban. Ekkor kerül sor a papi ígéretek megújítására is. Püspök atya kérését tolmácsolva buzdítom a kedves híveket, különösen is az ifjakat és a ministránsokat, hogy vegyünk részt minél többen ezen a délelőtti szentmisén.
 
Templomunkban este 6 órakor kezdődik a szentmise az Utolsó Vacsora emlékére. A szentmise keretében lesz a lábmosás szertartása, majd a mise végén oltárfosztás, illetve virrasztás Jézus búcsúbeszédének felolvasásával.
Este 9 órakor Jeremiás siralmait énekeljük.
 
Március 30-án, Nagypénteken
Templomunkban délután 3 órakor ünnepeljük Urunk szenvedése emlékezetének liturgiáját, passióénekléssel, könyörgésekkel, szentbeszéddel, a kereszt leleplezésével, amelyhez a hívek is odajárulnak, valamint közös szentáldozással.
 
Nagypénteken délelőtt a templomban nem tartunk keresztutat, és este sem lesz semmilyen szertartás. A templomot, az umakertet és az altemplomot reggel 8 órától este 6 óráig tartjuk nyitva. Közös keresztutunk az este 8 órakor kezdődő 14 stációs Városi Keresztút lesz, amelyet Püspök atya fog vezetni a Dunakapu tér. Stelczer Lajos utca, Széchenyi tér, Kazinczy utca, Bécsi kapu tér. Káptalandomb útvonalon. Kérek mindenkit, hogy vegyünk részt minél többen e szép szertartáson.
 
Márciut 31-én, Nagyszombaton
egyetlen szertartás lesz a templomban. A hívek reggel 8 órától az esti szertartás kezdetéig látogathatják a Szentsirt. Kérjük, hogy akik a Szentsír őrzésére szívesen vállalkoznának, iratkozzanak fel a templomban kihelyezett lapokra.
 
Nagyszombaton este 8 órakor kezdődik a Húsvéti Vigilia ünneplése a tűzszenteléssel. Urunk feltámadásának ünnepi szertartása végén tartjuk a hagyományos körmenetet, valamint a húsvéti ételmegáldást
 
Április 1-jén és 2-án, Húsvétvasárnap és Húsvéthétfő
A szentmisék vasárnapi rend szerint lesznek: 1/2 8, 3/4 9. 10. 1/2 12 és este 6 órakor.
Húsvétvasárnap a 1/2 8 és a 3/4 9 órai misék végén is lesz ételmegáldás.
Húsvétvasárnap az esti szentmise előtt 1/2 6-kor imádkozzuk az ünnepi Húsvéti Vesperást.
 

RSS feliratkozás

Kövessen bennünket!