Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Hirdetés (2018.03.18.)

Nagyböjt 5. vasárnap és hét
 
Ezen a hétvégén minden szentmisén, a Szentföldön élő keresztény testvéreink közösségeinek megsegítésére tartunk gyűjtést. A kedves testvérek nagylelkű adományait előre is köszönjük.
 
Március 23-án, pénteken az esti szentmise előtt a szokott időpontban a Plébániai Tanácsadó Testület vezetésével imádkozzuk a keresztúti ájtatosságot. A testületi tagokat kéijük 1/4 6-ig megérkezni a sekrestyébe.
 
Március 24-én, szombaton délután 1/2 5-kor szeretettel várjuk a kedves testvéreket a Szentírás imádságos olvasására, a Lectio Divina-ra. Tájmel Antal atya vezetésével Szent Lukács evangéliumának részletéről elmélkedünk: „Aki magát felmagasztalja, az megaláztatik, aki megalázza magát, az felmagasztaltatik” (Lk 18,9-14) címmel.
 
A jövő vasárnappal megkezdődik a Nagyhét. A nagyheti szertartások rendje a következő:
 
Március 25-én, Virágvasárnap
a barkaszentelés szertartása, a virágvasárnapi körmenet délelőtt 10 órakor kezdődik az Urnakertben. Ezt követi az ünnepi szentmise, amelynek keretében Szent Márk passióját énekeljük a templomban.
 
Március 26-án, Nagyhétfőn, 27-én, Nagykedden és 28-án, Nagyszerdán az esti szertartások idején tartjuk a nagyböjti lelkigyakorlatunkat. A lelkigyakorlatot Csóka Gáspár OSB atya tartja. A lelkigyakorlat idején a szentmisék alatt a szertartás végéig lesz szentgyónási lehetőség.
 
Március 29-én, Nagycsütörtökön
délelőtt 10 órakor püspöki Olajszentelési szentmise lesz a Székesegyházban. Ekkor kerül sor a papi ígéretek megújítására is. Püspök atya kérését tolmácsolva buzdítom a kedves híveket, különösen is az ifjakat és a ministránsokat, hogy vegyünk részt minél többen ezen a délelőtti szentmisén.
Templomunkban este 6 órakor kezdődik a szentmise az Utolsó Vacsora emlékére. A szentmise keretében lesz a lábmosás szertartása, majd a mise végén oltárfosztás, illetve virrasztás Jézus búcsúbeszédének felolvasásával. Este 9 órakor Jeremiás siralmait énekeljük.
 
Március 30-án, Nagypénteken
egyetlen szertartás lesz templomunkban. Tekintettel arra, hogy a Nagypéntek munkaszüneti nap, megyéspüspök atyánk rendelkezésének értelmében délután 3 órakor ünnepeljük Urunk szenvedése emlékezetének liturgiáját, passióénekléssel, könyörgésekkel, szentbeszéddel, a kereszt leleplezésével, amelyhez a hívek is odajárulnak, valamint közös szentáldozással.
 
Nagypénteken délelőtt a templomban nem tartunk keresztutat, és este sem lesz semmilyen szertartás. A templomot, az umakertet és az altemplomot reggel 8 órától este 6 óráig tartjuk nyitva. Közös keresztutunk az este 8 órakor kezdődő 14 stációs Városi Keresztút lesz, amelyet Püspök atya fog vezetni a Dunakapu tér, Stelczer Lajos utca, Széchenyi tér, Kazinczy utca, Bécsi kapu tér, Káptalandomb útvonalon. Kérek mindenkit, hogy vegyünk részt minél többen e szép szertartáson.
 
Március 31-én, Nagyszombaton
egyetlen szertartás lesz a templomban. A hívek reggel 8 órától az esti szertartás kezdetéig látogathatják a Szentsírt. Kérjük, hogy akik a Szentsír őrzésére a szívesen vállalkoznának, iratkozzanak fel a hátul elhelyezett lapokra.
Nagyszombaton este 8 órakor kezdődik a Húsvéti Vigília ünneplése a tűzszenteléssel. Urunk feltámadásának ünnepi szertartása végén tartjuk a hagyományos körmenetet, valamint a húsvéti ételmegáldást.
 
 

RSS feliratkozás

Kövessen bennünket!