Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Hirdetés (2017.10.29.)

Évközi 30. vasárnap és hét

November 1-jén, szerdán, Mindenszentek napján templomunkban délelőtt ½ 8 és 10 órakor, valamint este 6 órakor lesznek a szentmisék. Felhívjuk a kedves testvérek figyelmét, arra, hogy Mindenszentek napja parancsolt ünnep, ezért a szentmisén való részvétel a vasárnapokhoz hasonlóan kötelező Az esti szentmise után közösen imádkozzuk a halottakért végzett Olvasmányos imaórát.

November 2-án, csütörtökön, Halottak napján, az altemplomban délelőtt 9 órakor, az urnakertben délután 4 órakor, a templomban pedig este 6 órakor várjuk a híveket a szentmisére. Minden szentmise végén közösen imádkozzuk a lucernáriumot, az altemplomban és az urnakertben pedig a halottakért végzett ájtatosság végeztével megáldjuk a sír- és urnahelyeket.

Mindenszentek ünnepén és Halottak napján, az ünnepekre való tekintettel, az irodán nem tartunk hivatalos órát. Az altemplom és az urnakert egész héten reggel 8 órától este 8 óráig lesz nyitva.

November 3-án, pénteken a szokott időpontban látogatjuk az elsőpéntekes betegeket.

November 4-én, szombaton megkezdődnek a Szent Imre napok plébániánkon. Szombaton este 6 órakor előesti szentmise, majd ezt követi az Olvasmányos imaóra Szent Imre tiszteletére. Ezen az estén hagyományainkhoz híven a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet elöljáróival és kispapjaival fogunk együtt ünnepelni. A szentmisét Juhos Imre spirituális atya mutatja be, ünnepi szentbeszédet mond Dr. Martos Levente Balázs prefektus atya.

November 5-én, vasárnap, Reggel ½ 8-kor szentmise kezdődik a Szent Imre oltárnál. Délután ½ 1-től lesz a Szentségimádás templomunkban. Az Oltáriszentség előtti folyamatos szentségimádásra szeretettel kérjük a Plébániai Tanácsadó Testület tagjait, imacsoportjainkat, közösségeinket és a kedves testvéreket. A szentségimádás a ¾ 6-kor kezdődő szentségi áldással és szentségeltétellel zárul. A rövid szentségimádási napra való tekintettel közös szentórát nem tartunk.

November 5-én, vasárnap, Szent Imre napján az ünnepi szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik, amelyet Bellovics Gábor SJ újmisés atya mutat be. A szentmise végén újmisés áldásban részesíti a testvéreket. A szentmise után rövid találkozásra nyílik lehetőség az újmisés atyával a templomkertben, illetve a hittantermekben.

Az ünnepekkel kapcsolatban szeretettel kérjük az ügyes háziasszonyokat, hogy sós és édes sütemények elkészítésével szíveskedjenek támogatni a kispapok szombati vendéglátását, valamint  Bellovics Gábor SJ atya vasárnapi újmiséje utáni szeretetvendégségünket. Az elkészített süteményeket november 3-án, pénteken délután 5 órától a szentmise előtt vagy után szíveskedjenek behozni a sekrestyébe. Fáradozásukat előre is köszönjük.

Ezúton szeretnénk megköszönni a kedves hívek nagylelkű adományait, amelynek köszönhetően 126.000 Ft-ot ajánlott fel plébániánk a missziók javára.

Előre jelezzük a fiataloknak, hogy november 11-én, szombaton lesz a 11. alkalommal megrendezésre kerülő egész napos ifjúsági találkozónk a plébánián. A 7. – 8. osztályos és középiskolás, egyetemista fiatalokat ½ 9-től várjuk Találkozónkra, melynek mottója így hangzik: „Milyen a szemüveged?”  A bérmálkozásra készülő 8. osztályos fiataljainknak a jelenlétére feltétlenül számítunk, hiszen ez a találkozó egyben része a szentségre való felkészítésnek is!

RSS feliratkozás

Kövessen bennünket!