Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Hirdetés (2017.10.01.)

Évközi 26. vasárnap és hét

 

 

Az előttünk álló héten október 2-án, hétfőn a Szent Őrzőangyalok, 4-én, szerdán Assisi Szent Ferenc, 7-én, szombaton pedig Rózsafűzér Királynőjének emléknapja lesz.

Október 1-jétől esténként a szentmise előtt ½ 6-kor közösen imádkozzuk a Rózsafűzért. Csütörtökönként a Szentolvasót kivételesen mindig ¼ 6-kor kezdjük, és a gyermekek vezetik. Ezen a héten a ministránsokat kérjük csütörtökön a Rózsafűzér vezetésére.

Október 6-án, a szokott időpontban látogatjuk az elsőpéntekes betegeket.

Október 8-án, vasárnap ünnepeljük Szűz Máriának, Magyarok Nagyasszonyának, Magyarország Főpátrónájának főünnepét. Az ünnepi szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik.

Csütörtökönként az esti szentmise után szeretettel várjuk a testvéreket az Oltáriszentség előtt eltöltött közös félóránkra. A szentségimádás a mise végétől ¼ 8-ig, a Befejező imaóra végéig tart.

Október 1-jétől kezdve a következő módon alakul az elsőáldozás és bérmálás szentségére felkészülő csoportok órabeosztása a plébánia nagy hittantermében:

Elsőáldozási felkészítők:

Hétfőnként du. ½ 4 – ¼ 5

Csizmadia Gergelyné, Bodó Mária hitoktató órája a Kölcsey Ferenc Általános iskola 3. osztályos hittanosai számára

Csütörtökönként du. 4 – ¾ 5

Haraszti Levente hitoktató órája Levente bácsi 3. osztályos hittanosai számára

 

Bérmálási felkészítők:

Szerdánként du. ½ 4 – ¼ 5-ig

Haraszti Levente hitoktató órája Levente bácsi 8. osztályos hittanosai számára

 

Csütörtökönként du. 3 – ¾ 4

Szentmártoni Borsó Bence hitoktató órája Bence bácsi 8. osztályos hittanosai számára

Felhívjuk a kedves szülők és fiatalok figyelmét, hogy Püspök atyánk rendelkezésének értelmében az idei évtől csak az járulhat az első szentáldozáshoz és a bérmáláshoz, aki első osztálytól kezdve folyamatos hit- és erkölcstan oktatásban részesül az iskolában, rendszeresen, azaz minden vasárnap részt vesz a szentmisén, és ugyancsak rendszeresen, azaz minden alkalommal részt vesz a szentségi felkészítésen. Kérem a kedves szülőket, tekintsék legalább annyira fontosnak gyermekük lelki felkészülését az egyházban való közösségi életre, mint a sport, a nyelv és zenei órák valamint egyéb külön óráik megszervezését. Együttműködésükre feltétlenül számítunk!

Hétfőnként este ½ 7-től szeretettel várjuk a gitározni és énekelni vágyó fiatalokat az ifjúsági zenei énekpróbákra. A próbák a kis hittanteremben kezdődnek.

Szerdánként este 7 órától szeretettel várja templomunk kórusa, a „Schola” az új tagok jelentkezését a felnőtt énekkarba. Az énekkari próbákat a kis hittanteremben tartjuk.

Előre jelezzük a fiataloknak, hogy október 14-én, szombaton „Időt kérünk!” címmel, délelőtt 10 órától kerül megrendezésre az Érettségi előtt álló fiatalok találkozója az Apor Vilmos Katolikus Iskolában. Püspök atya szeretettel hívja és várja a 11. és 12. osztályos fiatalokat az egész napos programra, melyet Kaposi Gábor egyetemi lelkész atya vezet.

Nagy örömmel hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy Dr. Veres András megyéspüspök atya október 21-én, szombaton a 15 órakor kezdődő szentmisében áldozópappá szenteli Bellovics Gábor SJ jezsuita szerzetest a budapesti Jézus Szíve Templomban (1085 Bp. Mária u. 25.). Gábor atya évekkel ezelőtt egy teljes gyakorlati évet töltött plébániánkon. Az ünnepi szentelési szentmisére zarándokbuszt szeretnénk indítani. A zarándokbuszra jelentkezni lehet hétfőtől az irodán, a hivatalos órákban. A zarándokbusz útiköltsége: 2500 Ft/Fő.

RSS feliratkozás

Kövessen bennünket!