Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Hirdetés (2017.04.09.)

Virágvasárnap és Nagyhét

Április 09-én, Virágvasárnap megkezdődik a Nagyhét. A barkaszentelés szertartása, a virágvasárnapi körmenet délelőtt 10 órakor kezdődik az Urnakertben, ezt követi az ünnepi szentmise a templomban. A szentmise keretében az evangélium helyén énekeljük a Máté passiót.

Április 10-én, Nagyhétfőn11-én, Nagykedden és12-én, Nagyszerdán az esti szertartások idején tartjuk a nagyböjti lelkigyakorlatunkat. A lelkigyakorlatot Dr. Martos Levente Balázs atya, a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet prefektusa tartja.A lelkigyakorlat alatt minden délután 5 órától a szertartás végéig lesz szentgyónási lehetőség.

Április 13-án, Nagycsütörtökön délelőtt 10 órakor püspöki Olajszentelési szentmise lesz a Székesegyházban. Ekkor kerül sor a papi ígéretek megújítására is. Püspök atya kérését tolmácsolva buzdítom a kedves híveket, különösen is az ifjakat és a ministránsokat, hogy vegyünk részt minél többen ezen a délelőtti szentmisén. Templomunkban este 6 órakor kezdődik a szentmise az Utolsó Vacsora emlékére. A szentmise keretében lesz a lábmosás szertartása, majd a mise végén oltárfosztás, illetve virrasztás Jézus búcsúbeszédének felolvasásával. Este 9 órakor Jeremiás siralmait énekeljük.

Április 14-én, Nagypénteken egyetlen szertartás lesz templomunkban. Tekintettel arra, hogy az Országgyűlés március 7-i ülésnapján úgy döntött, hogy az idei évtől hazánkban a Nagypéntek is munkaszüneti nap lesz, Megyéspüspök atyánk rendelkezésének értelmében délután 3 órakor ünnepeljük Urunk szenvedése emlékezetének liturgiáját, passióénekléssel, könyörgésekkel, szentbeszéddel, a kereszt leleplezésével, amelyhez a hívek is odajárulnak, valamint közös szentáldozással. Nagypénteken délelőtt a templomban nem tartunk keresztutat, és este sem lesz semmilyen szertartás. A nagypénteki keresztutunk az idei évtől az este 8 órakor kezdődő Városi Keresztút lesz, ahol plébániánk hívei plébánosukkal együtt szervezetten fognak részt venni. A templomot, az urnakertet és az altemplomot reggel 8 órától este 6 óráig tartjuk nyitva. Szeretettel kérem tehát a kedves híveket a 14 stációs Városi Keresztúton való közös részvételre, melyet a Püspök atya fog vezetni a Dunakapu tér, Stelczer Lajos utca, Széchenyi tér, Kazinczy utca, Bécsi kapu tér, Káptalandomb útvonalon.

Április 15-én, Nagyszombaton egyetlen szertartás lesz a templomban, és nem tartunk reggeli dicséretet. A hívek reggel 8 órától az esti szertartás kezdetéig látogathatják a Szentsírt. Kérjük, hogy akik a Szentsír őrzésére a nyitvatartás idején szívesen vállalkoznának, iratkozzanak fel a hátul elhelyezett lapokra. Nagyszombaton este 8 órakor kezdődik a Húsvéti Vigília ünneplése a tűzszenteléssel. Urunk feltámadásának ünnepi szertartása végén tartjuk a hagyományos körmenetet, valamint a húsvéti ételmegáldást.

Felhívjuk a kedves testvérek figyelmét, hogy templomunkban jövő szombaton, április 15-én, este 6 órakor nem lesz szentmise! Mindenkit szeretettel várunk az este 8 órakor kezdődő Nagyszombati Vigíliára!

Április 16-án és 17-én, Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn a szentmisék vasárnapi rend szerint lesznek: ½ 8; ¾ 9; 10; ½ 12 és este 6 órakor. Húsvétvasárnap a ½ 8 és a ¾ 9 órai misék végén is lesz ételmegáldás, az esti szentmise előtt pedig ½ 6-kor imádkozzuk az ünnepi Húsvéti Vesperást.

Húsvétvasárnap az ünnepi szertartásrendre való tekintettel nem tartunk mocorgós szentmisét, és április hónapban csütörtökönként nem tartunk szentségimádást sem. 

Előre jelezzük a testvéreknek, hogy április 23-án, az Isteni Irgalmasság Vasárnapján, délelőtt 11 órakor kerül sor Héray Márton Benedek novícius beöltözésére, a Kispest-Wekerletelepi Munkás Szent József templomban. (Cím: 1192 Budapest, Kós Károly tér 16.) Elegendő jelentkező esetén április 23-án délelőtt ½ 9 órakor külön buszt szeretnénk indítani a templom elől a beöltözési szentmisére. Jelentkezni lehet az irodán vagy a sekrestyében április 17-én, Húsvéthétfőig. Az autóbusz költsége 2500 Ft. Kérjük a jelentkezéskor az útiköltség befizetését!

Ugyancsak előre jelezzük, hogy április 29-én, szombatondélután 3 órakor kerül sor Bellovics Gábor SJ és Petrovics László SJ jezsuita szerzetesek diakónusszentelésére Budapesten, a Jézus Szíve Templomban (Cím: 1085 Budapest Mária u. 25.) A szentelést Székely János esztergom-budapesti segédpüspök úr végzi a 15 órakor kezdődő szentmise keretében. Elegendő jelentkező esetén április 29-én délután ½ 1 órakor külön buszt szeretnénk indítani a templom elől a szentelési szentmisére. Jelentkezni lehet az irodán április 28-án, péntekig. Az autóbusz költsége 2500 Ft. Kérjük a jelentkezéskor az útiköltség befizetését!

RSS feliratkozás

Kövessen bennünket!