Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Hirdetés (2017.04.02.)

Nagyböjt 5. vasárnap és hét

Április 7-én, a szokott időpontban látogatjuk az elsőpéntekes betegeket.

A jövő vasárnappal megkezdődik a Nagyhét. A nagyheti szertartások rendje a következő:

Április 09-én, Virágvasárnap a barkaszentelés szertartása, a virágvasárnapi körmenet délelőtt 10 órakor kezdődik az Urnakertben, ezt követi az ünnepi szentmise a Máté passió éneklésével a templomban.

Április 10-én, Nagyhétfőn,11-én, Nagykedden és 12-én, Nagyszerdán az esti szertartások idején tartjuk a nagyböjti lelkigyakorlatunkat. A lelkigyakorlatot Dr. Martos Levente Balázs atya, a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet prefektusa tartja. A lelkigyakorlat alatt minden délután 5 órától a szertartás végéig lesz szentgyónási lehetőség.

Április 13-án, Nagycsütörtökön délelőtt 10 órakor püspöki Olajszentelési szentmise lesz a Székesegyházban. Ekkor kerül sor a papi ígéretek megújítására is. Püspök atya kérését tolmácsolva buzdítom a kedves híveket, különösen is az ifjakat és a ministránsokat, hogy vegyünk részt minél többen ezen a délelőtti szentmisén. Templomunkban este 6 órakor kezdődik a szentmise az Utolsó Vacsora emlékére. A szentmise keretében lesz a lábmosás szertartása, majd a mise végén oltárfosztás, illetve virrasztás Jézus búcsúbeszédének felolvasásával. Este 9 órakor Jeremiás siralmait énekeljük.

Április 14-én, Nagypénteken egyetlen szertartás lesz templomunkban. Tekintettel arra, hogy az Országgyűlés március 7-i ülésnapján úgy döntött, hogy az idei évtől hazánkban a Nagypéntek is munkaszüneti nap lesz, Megyéspüspök atyánk rendelkezésének értelmében délután 3 órakor ünnepeljük Urunk szenvedése emlékezetének liturgiáját, passióénekléssel, könyörgésekkel, szentbeszéddel, a kereszt leleplezésével, amelyhez a hívek is odajárulnak, valamint közös szentáldozással. Nagypénteken délelőtt a templomban nem tartunk keresztutat, és este sem lesz semmilyen szertartás. A templomot, az urnakertet és az altemplomot reggel 8 órától este 6 óráig tartjuk nyitva. Szeretettel buzdítom a kedves híveket az este 8 órakor kezdődő 14 stációs Városi Keresztúton való közös részvételre, melyet Püspök atya fog vezetni a Dunakapu tér, Stelczer Lajos utca, Széchenyi tér, Kazinczy utca, Bécsi kapu tér, Káptalandomb útvonalon.

Április 15-én, Nagyszombaton egyetlen szertartás lesz a templomban, és nem tartunk reggeli dicséretet. A hívek reggel 8 órától az esti szertartás kezdetéig látogathatják a Szentsírt. Kérjük, hogy akik a Szentsír őrzésére a nyitvatartás idején szívesen vállalkoznának, iratkozzanak fel a hátul elhelyezett lapokra. Nagyszombaton este 8 órakor kezdődika Húsvéti Vigília ünneplése a tűzszenteléssel. Urunk feltámadásának ünnepi szertartása végén tartjuk a hagyományos körmenetet, valamint a húsvéti ételmegáldást.

RSS feliratkozás

Kövessen bennünket!