Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Személyi változások a Győri Egyházmegyében (2021.06.12.)

Dr. Veres András megyéspüspök úr a Győri Egyházmegyében az alábbi személyi változásokat rendelte el:

2021. június 1-jei hatállyal:

Csermelyi Károly plébániai kormányzó úr egészségi állapota miatt beköltözött a Papi Otthonba.

Szakály Gyula esperesplébános urat megbízta Egyed plébánia lelkipásztori ellátásával további intézkedésig.

2021. augusztus 1-jei hatállyal:

Méry László atyát köszönete nyilvánítása mellett felmentette püspöki titkári megbízatása és a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvodába szóló iskolalelkészi, valamint püspöki biztosi szolgálata alól, és kinevezte a Kapuvári Szent Anna Plébánia segédlelkészévé, valamint a Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda iskolalelkészévé.

Simon Dávid újmisést kinevezte a Győri Székesegyházi Plébánia segédlelkészévé, továbbá a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda iskolalelkészévé és püspöki biztosává.

Gyürü Ferenc plébános urat köszönete nyilvánítása mellett felmentette Iván plébánia lelkipásztori ellátása alól.

Tóth Imre plébános urat köszönete nyilvánítása mellett felmentette Répceszemere lelkipásztori ellátása alól.

Finta József plébános urat köszönete nyilvánítása mellett felmentette Csáfordjánosfa lelkipásztori ellátása alól.

Vlaj Márk atyát római tanulmányainak befejeztével kinevezte Iván plébánosává, és megbízta Csáfordjánosfa és Répceszemere plébániák lelkipásztori ellátásával. Továbbá felkérte, hogy a következő tanévtől teológiai tanárként vegyen részt a Brenner János Hittudományi Főiskola életében.

Jász László plébános úr nyugdíjazási kérelmét – egészségi állapotára való tekintettel köszönete nyilvánítása mellett – elfogadta, és felkérte, hogy nyugdíjas kisegítőként Győr-Kisbácsán segítse a plébános szolgálatát, illetve gyóntatóként segítsen a Székesegyházban, vagy szükség esetén a kármelita templomban.

Dr. Szalai Gábor lelkész urat köszönete nyilvánítása mellett felmentette a Kapuvári Szent Anna Plébánia lelkészi megbízatása alól, és kinevezte Bük plébánosává, valamint megbízta Bő, Lócs, Iklanberény és Gór plébániák lelkipásztori ellátásával.

Licz Csaba Zsolt diakónus urat diakónusi szolgálatra küldi a Győri Szent Imre Plébániára 2021. augusztus 20-tól 2022. június 4-ig.

Fülöp Tamás urat, akit ősszel Rómában szentelnek diakónussá, a Tatai Szent Imre Plébániára küldi szolgálatra 2021. augusztus 20-tól 2022. június 4-ig.

RSS feliratkozás

Kövessen bennünket!