Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Honlapunk megújult!

Kedves Olvasóink!

A győri Szent Imre Plébánia honlapja megújult.

Ez a honlap átmenetileg archívumként még elérhető marad, de a továbbiakban nem frissül.

A győri Szent Imre Plébánia új honlapja a következő címen érhető el, így amennyiben a kedvencek/könyvjelzők közé mentette el oldalunkat, az is érdemes frissíteni:

GYŐRI SZENT IMRE PLÉBÁNIA

Eseménynaptár

Év szerint Hónap szerint Hét szerint Ma Keresés Ugrás a hónaphoz
A boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása (főünnep)

1208Immaculata_1A boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe arra utal, hogy a Szent Szűz fogantatása első pillanatától, Krisztus érdemeire való tekintettel, mentes volt az eredeti bűntől és annak minden hatásától.

A hittétel Isten bűn fölötti győzelmét adja tudtul, melyet Jézus Krisztus által vitt végbe. A "kegyelemmel teljes" megnevezés tömören kifejezi az ünnep tartalmát. Gábor főangyal így szólítja meg a názáreti Máriát. Lukács evangélista itt tudatosan a hívő tanítvány példaképeként állítja be Máriát, aki elfogadja Isten hívását. Ő a kegyelemmel átjárt végidőkbeli Sion leánya. Benne olyan állandó életállapot alakult ki, melyet Isten beavatkozása vitt végbe.

A szeplőtelen fogantatás elsősorban Isten szeretetének a győzelme, mely nem hátrál meg az emberek ellenállása és bűnei miatt, hanem talál lehetőséget és alkalmat tervének megvalósítására. A kinyilatkoztatás egészét tekintve elmondhatjuk, hogy az úgynevezett ősevangéliumtól kezdve - amikor az Úristen a Teremtés könyve első lapjain tudtul adja, hogy "az asszony széttiporja a kígyó fejét" - a pátriárkákon át egészen a próféták és a királyok jövendöléséig, a szeplőtelen fogantatás, mint a tiszta emberiség megnyilvánulása, Isten üdvözítő tervében végig jelen volt. Mária ezért az "egészen szép", a Nap teljes fénye, az Atya ragyogásának tükröződése, az Istenhez, és az ő eredeti elgondolásához leginkább hasonló és legközelebb álló teremtmény. Az ő végérvényes "igenje" Isten tervére és az Istenre hagyatkozó engedelmessége a kegyelem műve. Ahogy nem véletlen az angyal megszólítása: "Üdvöz légy kegyelemmel teljes!", nem volt véletlen Mária válasza sem: "Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint." Mária magatartása a szív fiatalságát és az eljövendő dolgok hűséges várását jelenti. Benne az Istennel való együttműködés tökéletes mintáját láthatjuk.

A dogma több mint másfél évszázados kihirdetése Krisztus mai követőit is megszólítja, mert Isten bennünket is olyannak szeretne látni, mint Máriát, a kegyelemmel teljest. Szent Pál apostol valami hasonlóra buzdítja az efezusi híveket: "Isten Krisztusban minket is kiválasztott a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk, hogy magasztaljuk felséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket." Ugyanaz a kegyelmi adomány vár tehát ránk is, amelyet Mária elfogadott, és amelyre élete szentségével és tisztaságával válaszolt.

1858-ban, négy évvel az ünnepélyes pápai kijelentés után a lourdes-i jelenések mintegy megerősítették a dogma tanítását: Szűz Mária az áteredő bűn minden foltjától mentes volt. A tizennégy éves Bernadettnek többször megjelenő "gyönyörű asszony" a rózsafűzér imádkozására szólított fel, azért, hogy az emberek változtassák meg életüket és fogadják be Istent a szívükbe. Ez a "fehér ruhás asszony" az egyik jelenés alkalmával így mutatkozott be: "Én vagyok a szeplőtelen fogantatás." Az ünnep azt az örömhírt közvetíti felénk, hogy Máriát követve és az ő közbenjárását kérve elnyerhetjük az Isten által nekünk is megadott kegyelmet, még ebben a bűntől megsebzett világban is, Krisztus üdvözítő művébe vetett hittel, hogy Isten tiszta, szeplőtelen gyermekei legyünk.

Adoremus 2006. Kránitz Mihály teológus tanár

Imádság

Istenünk, te méltó hajlékot készítettél Fiadnak a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásában, amikor őt Fiad halálának érdeméért eleve megóvtad minden bűntől. Szűz Mária közbenjárására engedd, hogy mi is tiszta lélekkel jussunk el hozzád.

RSS feliratkozás

Kövessen bennünket!