Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Eseménynaptár

Év szerint Hónap szerint Hét szerint Ma Keresés Ugrás a hónaphoz
iCal fájl letöltése
Rózsafüzér Királynője (emléknap)

Az ünnep eredete

1007rozsafuzerAz ünnep eredete 1571-re nyúlik vissza. Miközben a keresztes hadak Lepantónál a török hatalommal küzdöttek, V szent Piusz pápa a rózsafűzért imádkozta. Az ima idején látomásban meglátta a győzelmet, ami valóban be is következett. A szél megfordulása a kereszteseknek kedvezett, így legyőzték a törököket és 12 000 keresztény gályarabot szabadítottak ki. A pápa a győzelem emlékére hirdette meg a Rózsafüzér királynője ünnepet, amelyet XI Kelemen az egész egyházra kiterjesztett.

A rózsafüzér elmélkedő ima. Miközben a tizedet imádkozzuk Jézus életének valamilyen eseményéről, elmélkedünk. A napi evangélium szépen aláhúzza azt a lelkületet, amellyel a rózsafűzért-, vagy bármilyen más imát mondanunk kell. Jézus Jeruzsálem fele tartva betért egy ismerős családhoz, Márta, Mária és Lázár házába. Az Olajfák hegyének K-i lejtőjén, Jeruzsálemtől kb. 3 km-re fekszik a Betánia nevű falu. Itt lakott a három testvér, akiket Jézus különösképpen is kitüntetett a szeretetével. Jézus többször gyakori vendég lehetett Betániában. Lk 10,38-42. Itt mindig szerető barátokra talált, akik szívesen fogadták. Most is így történt.

Mária az Úr lábához ülve hallgatta szavait, Márta pedig sürgött-forgott a sok házi dologban.”

Mária időt és odafigyelést szentelt Jézusnak. Nem engedte, hogy bármi más elvonja a figyelmét. Abban a pillanatban semmi más nem volt annyira fontos, mint Jézus jelenlétében időzni, és őt hallgatni. Ezért nővérével szemben dicséretben részesült.Márta mindenben meg akar felelni a vendéglátás követelményeinek. Eltúlzott aggodalma felesleges tevékenységbe hajszolta. Jézus pedig kevéssel is beéri, mert nem a vendéglátás pazar voltán méri le az iránta való szeretetet. Márta ezt nem tudta felfogni. Mária viszont igen. Jézus azért jött, hogy tanítson, és a tanításon keresztül kapcsolatba kerüljön az emberekkel. Márta azonban a munkába menekült a lehetőség elől. ,,Márta, Márta! Sok mindenre gondod van és sok mindennel törődsz, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, és nem is veszíti el soha.”Természetesen mindkettőre szükség van. Fontos a Jézusért folytatott tevékenység is. Csak mindent a maga idejében. Sosem menthetjük ki magunkat az ima kötelezettsége alól azzal, hogy nincs időnk, hogy foglaltak vagyunk. Az imádság, az Úr Jézusra való ráfigyelés a mindennapjaink lelke, e-nélkül könnyen kiüresedik az életünk. Ezért mondja Jézus, hogy: Mária a jobbik részt választotta, és nem is veszíti el soha.”Fontos észrevennünk, hogy mindennapi tevékenykedésünk közepette sem feledkezhetünk meg Jézusra tekintenünk. Ebben nagy segítségünkre van a rózsafüzér, hisz mondhatjuk várakozás közben, szentmise előtt a templomban, vagy éppen olyan munka közben, ami nem igényel különösebb odafigyelést. Mindenképp „az egy szükséges”, hogy Isten legyen életünk középpontjában, és hogy mindent ennek rendeljünk alá. Semmiképp se fordítva.


 

A Szentolvasó

A Szentolvasó imádkozásával Isten Anyját tiszteljük és megváltásunk titkaira emlékezünk. A Szentolvasó egy-egy szakaszát "tizednek" nevezzük. Minden tized egy Miatyánkkal kezdődik, rnajd tíz Üdvözlégy következik, melybe a "titkot" befűzzük, végül egy Dicsőség zárja. A teljes Szentolvasó tizenöt tizedből áll, melyet három részre osztunk.

AZ ÖRVENDETES OLVASÓ TITKAI:

A bevezető három Üdvözlégyre: 1. aki hitünket növelje, 2. aki reményünket erősítse, 3. aki szeretetünket tökéletesítse.

A tizedekre: 1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál; 2. akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál; 3. akit te, Szent Szűz a világra szültél; 4. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál; 5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.

 

A FÁJDALMAS OLVASÓ TITKAI:

A bevezető három Üdvözlégyre: 1. aki értelmünket megvilágosítsa, 2. aki emlékezetünket megerősítse, 3. aki akaratunkat tökéletesítse.

A tizedekre: 1. aki érettünk vérrel verítékezett; 2. akit érettünk megostoroztak; 3. akit érettünk tövissel koronáztak; 4. aki érettünk a keresztet hordozta; 5. akit érettünk keresztre feszítettek.

 

A DICSŐSÉGES OLVASÓ TITKAI:

A bevezető három Üdvözlégyre: 1. aki gondolatainkat irányítsa, 2. aki szavainkat vezérelje, 3. aki cselekedeteinket kormányozza.

A tizedekre: 1. aki a halálból feltámadott; 2. aki a mennybe fölment; 3. aki nekünk a Szentlelket elküldötte; 4. aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett; 5. aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.

 

A Szentatya által 2002-ben meghirdetett VILÁGOSSÁG OLVASÓ titkai:

A bevezető három Üdvözlégyre: 1. aki megtisztítson minket, 2. aki lelkünk békéjét megőrizze, 3. aki a Szentségekben megerősítsen.

1.aki a Jordán vizében megkeresztelkedett, 2.aki Kánában megmutatta isteni erejét, 3.aki meghirdette Isten országát, 4.aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét 5.aki az Eucharisztiában nekünk adta magát.

Végül az alábbi könyörgést mondhatjuk: V/ Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja! R/ Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

 

Könyörögjünk! Úristen, a te egyszülött Fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát: add meg, kérünk, hogy e titkokról a Boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, utánozzuk, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a rni Urunk által. Ámen.

 

Forrás: http://www.boldog.hu/Plebania/Word/Oktober%20Maria%20honapja.pdf

RSS feliratkozás

Kövessen bennünket!