Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Eseménynaptár

Év szerint Hónap szerint Hét szerint Ma Keresés Ugrás a hónaphoz
iCal fájl letöltése
KRISZTUS A MINDENSÉG KIRÁLYA – FÜ
Vasárnap 21 November 2021
fehér † Mise: Krisztus, a Mindenség Királyáról: saját. Dicsőség, Hitvallás, saját pref.
A IV. Eucharisztikus ima nem mondható, sem a különleges alkalmakra valók.
Olv.: Dán 7,13–14; Jel 1,5–8; Jn 18,33b–37

Az elmúlt egyházi évért hálaadást végzünk. A Jézus Szíve litániát követően elimádkozzuk a felajánló imádságot Jézus Szívéhez.
Rendjét lásd: Praeorator, 29. és 64. old.
Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki Krisztus Király ünnepén nyilvánosan elimádkozza az Úr Jézus, az emberi nem Megváltója, tekints reánk... kezdetű felajánló imát. Ugyanezzel az imádsággal más körülmények között részleges búcsút nyerhet.
(A Búcsúk Kézikönyve, Búcsúengedélyek 2.)


Elmarad: A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban – E

Liturgia:
Dán 7,13-14
OLVASMÁNY Dániel próféta könyvéből
Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme, az ég felhőin valaki közeledik. Olyan volt, mint az Emberfia. Amikor az Ősöreghez ért, színe elé vezették. Hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek őt kell szolgálnia. Hatalma örök hatalom, amely nem enyészik el, és királysága nem szűnik meg soha.
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 92,1ab.1c-2.5 5. tónus.
Válasz: Az Úr országol, * királyi fölségbe öltözött. 1 a. vers.
Előénekes: Az Úr országol, királyi fölségbe öltözött, † az Úr fölségbe öltözött, * felövezte magát hatalommal.
Hívek: Az Úr országol, * királyi fölségbe öltözött.
E: Megerősítette a földet, hogy meg ne inogjon. † Öröktől fogva vagy te, Uram, * szilárdan áll trónod kezdet óta.
H: Az Úr országol, * királyi fölségbe öltözött.
E: Bizonyságaid valóban igazak, *- Uram, szentség illeti házadat, * most és mindörökké.
H: Az Úr országol, * királyi fölségbe öltözött.

Jel 1,5-8
SZENTLECKE a Jelenések könyvéből
Testvéreim! Jézus Krisztus hűséges tanú, elsőszülött a holtak közül, és a föld királyainak fejedelme. Ő szeret minket. Vérével megváltott bűneinktől, s Atyjának, az Istennek országává és papjaivá tett bennünket. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen. Nézzétek, közeledik a felhőkön! Látni fogja őt minden szem, még azok is, akik átszúrták. A föld minden népe veri majd a mellét. Igen. Ámen. Én vagyok az Alfa és az Ómega, mondja az Úr, az Isten, aki van, aki volt, és aki eljő: a Mindenható.
Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Alleluja. 7. szám.
Áldott, aki jön az Úr nevében, * áldott legyen ősatyánknak, Dávidnak jövendő országa. Mk 11,9.10 – 7. tónus.
Alleluja.

Jn 18,33b-37
† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Abban az időben: Pilátus maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: „Te vagy-e a zsidók királya?” Jézus így válaszolt: „Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?” Pilátus ezt felelte: „Hát zsidó vagyok én? Saját néped és a főpapok adtak a kezembe. Mit tettél?” Ekkor Jézus így szólt: „Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna az országom, szolgáim harcra kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innét való.” Pilátus megkérdezte: „Tehát király vagy?” Jézus így felelt: „Te mondod, hogy király vagyok. Én arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, az hallgat a szavamra!”
Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Krisztus király ünnepére (évközi 34. vasárnapra)
Pap: Testvéreim! A mi Urunk a királyok Királya és az uralkodók Ura. Hódolatunkkal együtt terjesszük eléje kéréseinket!
Lektor: 1. Te vagy, Urunk, az örök és egyetemes Király: terjeszd ki szelíd uralmadat minden emberre!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Te vagy, Urunk, a szentség és a kegyelem Királya: szenteld meg Egyházadat!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Te vagy, Urunk, az igazságosság és a béke Királya: adj békét a népeknek!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Te vagy, Urunk, a szeretet és az élet Királya: erősítsd meg a keresztény családokat!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Te vagy, Urunk, a jóság Királya: gondviseléseddel gyámolíts minden embert!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Urunk, Jézus Krisztus! Hittel valljuk, hogy te vagy a mindenség Királya. Irgalmas jóságoddal hallgasd meg esdeklő népedet, és áldd meg örökségedet! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Hívek: Ámen.

RSS feliratkozás

Kövessen bennünket!