Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Eseménynaptár

Év szerint Hónap szerint Hét szerint Ma Keresés Ugrás a hónaphoz
iCal fájl letöltése
NAGYBÖJT I. VASÁRNAPJA
Vasárnap 21 Február 2021
Zso: a nagyböjti vasárnapról.
viola † Mise: Nagyböjt I. vasárnapjáról saját,Hitvallás, saját pref. (Dicsőség nincs) A IV. Eucharisztikus ima nem mondható,sem a különleges alkalmakra valók.
Olv.: Ter 9,8-15; 1Pét 3,18-22; Mk 1,12-15 

 Meghamvazhatók azok, akik Hamvazószerdán nem részesültek a szentelményben.

Jövő vasárnap a katolikus iskolák javára van gyűjtés. Foglaljuk bele a hirdetésekbe.

Liturgia:
Ter 9,8-15
OLVASMÁNY Mózes első könyvéből
A vízözön után Noé kijött a bárkából, és hálaáldozatot mutatott be. Ekkor Isten így szólt Noéhoz és fiaihoz, akik vele voltak: „Íme, szövetséget kötök veletek, utódaitokkal és minden élőlénnyel, amely veletek van: a madarakkal, a háziállatokkal és az összes mezei vaddal, mindennel, ami kijött a bárkából, a föld minden állatával. Megkötöm veletek szövetségemet, többé nem törlöm el valamennyi élőlényt a földről vízözönnel, és nem jön olyan áradat, amely elpusztítja a földet.”
Aztán így szólt Isten: „A szövetségnek, amely fennáll köztem és köztetek, meg a veletek levő minden élőlény között minden nemzedékre, ez lesz a jele: szivárványt helyezek a felhőkbe. Ez legyen a szövetség jele köztem és a föld között. Ha összegyűjtöm a föld felett a felhőket, és a szivárvány megjelenik a felhőkön, akkor megemlékezem szövetségemről, amely fennáll köztem és köztetek meg minden élőlény és test között. A vízből nem lesz többé vízözön, hogy minden lényt elpusztítson.”
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 24, 4bc-5ab. 6-7c. 8-9 8 G. tónus.
Válasz: Uram, minden utad irgalom és hűség, * azoknak, kik szövetséged törvényét megtartják. Vö. 10. vers.
Előénekes: Utaidat, Uram, mutasd meg nékem, * ösvényeidre taníts meg engem.
Taníts és vezess igazságod szerint, * mert te vagy üdvözítő Istenem.
Hívek: Uram, minden utad irgalom és hűség, * azoknak, kik szövetséged törvényét megtartják.
E: Irgalmasságodról emlékezzél meg, Uram, * és könyörületességedről, mely öröktől való.
Jóságodban, Uram, * gondolj rám irgalommal.
H: Uram, minden utad irgalom és hűség, * azoknak, kik szövetséged törvényét megtartják.
E: Az Úr igazságos és jóságos, * ezért a bűnösöknek is utat mutat.
Az alázatost a jóban vezérli, * a szelídet útjára tanítja.
H: Uram, minden utad irgalom és hűség, * azoknak, kik szövetséged törvényét megtartják.

1Pét 3,18-22
SZENTLECKE Szent Péter apostol első leveléből
Szeretteim! Krisztus meghalt egyszer a bűnökért, az Igaz a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket. A test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt. Így ment el a börtönben sínylődő lelkekhez is, és hírt vitt nekik. Ezek egykor engedetlenek voltak, amikor Noé idejében Isten türelmesen várt, amíg a bárka elkészült. Ebben csak néhányan, mindössze nyolcan menekültek meg, épp a víz által.
A vele jelképezett keresztség most titeket is ugyanígy megment. Hiszen az nem a test szennyének a lemosása, hanem könyörgés az Istenhez, hogy adjon tiszta lelkiismeretet Jézus Krisztus feltámadása által. Ő azután, hogy az angyalok, hatalmasságok és erősségek az ő uralma alá kerültek, fölment a mennybe, és az Isten jobbján foglal helyet.
Ez az Isten igéje.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS
Nemcsak kenyérrel él az ember, * hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való. Mt 4, 4b. – 2. tónus.

Mk 1,12-15
† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Abban az időben: A Lélek kivitte Jézust a pusztába. Negyven napig kint volt a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Amikor Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”
Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Nagyböjt 1. vasárnapjára
Pap: Kérjük, testvéreim, Megváltónkat, hogy kegyelmével szívesen vállaljuk az önmegtagadás gyakorlását, és tisztítsuk meg lelkünket a bűnbánattal!
Lektor: 1. A bűnbánatban eltöltött nagyböjti szent idő szolgáljon lelkünk megújulására!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Püspökeink és papjaink hozzanak meg minden áldozatot a lelkek megmentésére!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Híveid megbocsátó szeretete által növekedjék a földön a béke és az egyetértés!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Önmegtagadásaink és áldozatvállalásaink növeljék bennünk a lélek erejét!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Önzetlen szeretetünk által tegyük boldogabbá családjaink életét!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Urunk, Jézus Krisztus! Böjtölésed és önfeláldozásod példája mutatja, hogy az üdvösséget lemondás nélkül el nem érhetjük. Segíts tehát, hogy bűnbánó és áldozatos életet éljünk! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Hívek: Ámen.

RSS feliratkozás

Kövessen bennünket!