Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Eseménynaptár

Év szerint Hónap szerint Hét szerint Ma Keresés Ugrás a hónaphoz
iCal fájl letöltése
ÉVKÖZI V. VASÁRNAP
Vasárnap 07 Február 2021
Zso: az évközi vasárnapról.Oi.: Te Deum.
zöld † Mise: az évközi V. vasárnapról saját.Dicsőség, Hitvallás,pref. az évközi vasárnapokra I–VIII.
Olv.: Jób 7,1-4.6-7; 1Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39

Liturgia:
Jób 7,1-4.6-7
OLVASMÁNY Jób könyvéből
A szenvedő Jób így panaszkodott: Nemde küzdelem az ember sorsa a földön? Nemde napszámos módjára tölti el napjait? Olyan, mint a rabszolga, ki árnyékba vágyik, olyan, mint a napszámos, ki a bérét várja. Csalódással teli hónapok jutottak nekem osztályrészül, keserves éjszakák lettek fizetségem. Már lefekvéskor azt kérdezem: „Mikor virrad?” És mihelyt felkelek: „Mikor lesz már este?” Tele vagyok kínnal egész alkonyatig. Napjaim futnak, mint a takács vetélője, eltűnnek, s nyomukban nem marad reménység. Gondold meg: életem csupán egy lehelet, szemem soha többé nem lát boldogságot.
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 146,1-2.3-4.5-6 2. tónus.
Válasz: Dicsérjétek az Urat, * aki a megtört szívűeket meggyógyítja. Vö. 3a. vers.
Előénekes: Dicsérjétek az Urat, mert jó dolog őt áldani, * Istenünknek kedves a dicséret.
Jeruzsálemet az Úr újjáépíti, * Izrael szétszórt fiait egybegyűjti.
Hívek: Dicsérjétek az Urat, * aki a megtört szívűeket meggyógyítja.
E: Aki a megtört szívűeket meggyógyítja, * és sebeiket bekötözi.
A csillagokat számon tartja, * és nevén szólítja valamennyit.
H: Dicsérjétek az Urat, * aki a megtört szívűeket meggyógyítja.
E: Nagy a mi Urunk, nagy az ő hatalma, * bölcsességének nincs határa.
A szelídeket magához emeli, * de porig alázza a bűnösöket.
H: Dicsérjétek az Urat, * aki a megtört szívűeket meggyógyítja.

1Kor 9,16-19.22-23
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Testvéreim! Hogy az evangéliumot hirdeti, azzal nem dicsekedhetem,
hiszen ez kényszerű kötelességem. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az
evangéliumot?
Ha önszántamból teszem, jutalmam lesz, ha nem önszántamból, csak
megbízott hivatalnok vagyok. Mi tehát a jutalmam? Az, hogy mint az
evangélium hirdetője, ingyen nyújtsam az evangéliumot, és ne éljek az
evangéliumban gyökerező jogommal.
Bár mindenkitől független voltam, mégis mindenkinek szolgája lettem,
hogy minél többet megnyerjek. A gyöngék közt gyönge lettem, hogy
megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit
üdvösségre vezessek. Mindezt az evangéliumért teszem, hogy nekem is
részem legyen benne.
Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Alleluja. 4. szám.
Krisztus gyengeségünket magára vette, * és betegségeinket ő hordozta.
Mt 8,17 – 4g. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mk 1,29-39
† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Abban az időben: Jézus kijött a zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik.
Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda.
Hajnalban Jézus nagyon korán kelt. Kiment (a házból), elment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utánamentek. Mikor megtalálták, azt mondták neki: „Téged keres mindenki!”
De ő azt felelte: „Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, – hiszen ezért jöttem.” És ment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban Galilea egész területén, és kiűzte az ördögöket.
Ezek az evangélium igéi.

 Egyetemes könyörgések Évközi 5. vasárnapra
Pap: Testvéreim! Szent Pál mondta magáról: „Mindenkinek mindene lettem.” Imádkozzunk, hogy mi is hasonló lelkülettel szolgáljuk embertársaink javát!
Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Egyházad példát adjon a világnak a szolgáló szeretetre!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, hogy papjaid odaadó lélekkel munkálják embertársaik üdvösségét!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Add, hogy a népek vezetői a rájuk bízottak békéjén és jólétén fáradozzanak!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Add, hogy mindenkor készen álljunk a rászorulók megsegítésére!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Add, hogy szenvedő testvéreink a mi szolgáló szeretetünkben tapasztalják meg Krisztus jóságát!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Urunk, Jézus Krisztus, te mindenkor jót cselekedve jártál közöttünk. Add, hogy példádat követve mi is mindenkivel jót tegyünk! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Hívek: Ámen.

RSS feliratkozás

Kövessen bennünket!