Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Eseménynaptár

Előző hónap
Év szerint Hónap szerint Hét szerint Ma Keresés Ugrás a hónaphoz
iCal fájl letöltése
ÉVKÖZI IV. VASÁRNAP
Vasárnap 31 Január 2021
Zso: az évközi vasárnapról. Oi.: Te Deum.
zöld † Mise: az évközi IV. vasárnapról saját.Dicsőség, Hitvallás,pref. az évközi vasárnapokra I–VIII.
Olv.: MTörv 18,15-20; 1Kor 7,32-35; Mk 1,21-28

Elmarad: Bosco Szent János áldozópap – E

Liturgia:
MTörv 18,15-20
OLVASMÁNY Mózes ötödik könyvéből
Moáb mezején Mózes így beszélt a néphez:
„Az Úr, a te Istened hozzám hasonló prófétát támaszt neked, a te
körödből, testvéreid közül; őrá hallgassatok. Hiszen ezt kívántad az
Úrtól, a te Istenedtől Hóreb (hegyén), az egybegyűlés napján, mikor azt
mondtad: »Nem hallgatom tovább az Úrnak, az én Istenemnek hangját és
nem nézem tovább ezt a hatalmas tüzet, nehogy meghaljak.«
Erre így szólt hozzám az Úr: »Helyesen beszéltek. Prófétát támasztok
nekik testvéreik köréből, mint téged; ajkára adom szavaimat, s ő
mindent tudtukra ad, amit parancsolok neki.
Ha valaki nem hallgat szavaira, amelyeket az én nevemben hirdet, akkor
én majd számon kérem tőle. Annak a prófétának pedig, aki egyetlen olyan
szót is merészel hirdetni nevemben, amelynek hirdetését nem bíztam rá,
meg kell halnia. Ugyanígy annak is, aki más istenek nevében beszél.«
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 94,1-2.6-7.8-9 2. tónus.
Válasz: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * „Népem, ne légy kemény szívű.” Vö. 8. vers.
Előénekes: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, * és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt.
Dicsőítő énekkel lépjünk színe elé, * magasztaljuk őt zsoltárt zengve.
Hívek: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * „Népem, ne légy kemény szívű.”
E: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, * hulljunk térdre Urunk, Alkotónk előtt.
Mert ő a mi Istenünk, * mi pedig az ő népe, és kezére bízott nyáj vagyunk.
H: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * „Népem, ne légy kemény szívű.”
E: Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára: * „Ne keményítsétek meg szíveteket,
mint egykor Meribánál, Massza napján a pusztában, † ahol atyáitok
megkísértettek engem, * próbára tettek, bár látták számos csodámat.”
H: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * „Népem, ne légy kemény szívű.”

1Kor 7,32-35
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Testvéreim! Azt szeretném, ha mentesek volnátok a gondoktól.
A nőtlennek arra van gondja, ami az Úré: hogyan járjon az Úr
kedvében. A nős azonban világi dolgokkal törődik: hogyan keresse
felesége kedvét, ezért meg van osztva. A nem házas asszony és a szűz
arra gondol, ami az Úré, hogy testben és lélekben szent legyen, míg a
férjes nőt világi gondok kötik le: hogyan járjon férje kedvében.
Ezt javatokra mondom, nem azért, hogy tőrbe csaljalak, hanem hogy
feddhetetlen életre és az Úrhoz való osztatlan ragaszkodásra segítselek
titeket.
Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Alleluja. 1. szám.
A sötétségben lakó népre nagy fényesség áradt, * és világosságot
láttak, akik a halál szomorú földjén éltek. Mt 4,16 – 1 D2 tónus.
Alleluja.

Mk 1,21-28
† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Kafarnaum városában Jézus szombaton bement a zsinagógába, és
tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította
őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.
A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Ez
így kiáltott fel: „Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél,
hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!”
Jézus ráparancsolt: „Hallgass el, és menj ki belőle!” A tisztátalan
lélek erre össze-vissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással
kiment belőle.
Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették: „Mi ez?
Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek is
parancsol, és azok engedelmeskednek neki!” El is terjedt a híre
hamarosan Galilea egész vidékén.
Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 4. vasárnapra
Pap: Imádkozzunk, testvéreim, hogy a Szentlélek erejével mindenkor győzedelmeskedjünk testünk ösztönei felett!
Lektor: 1. Óvd meg, Urunk, a világot a zabolátlan ösztönök és a bűn uralmától!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Tisztítsd meg a Szentlélek tüzével híveid szívét, hogy neked tetsző életet éljenek!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Add, hogy akik hívásodra lemondtak a házaséletről, szeretetükkel egész Egyházadat szolgálják!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Őrizd meg a házastársakat hűségben és odaadó szeretetben!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Segítsd ifjúságunkat, hogy tiszta élettel készüljön fel keresztény hivatására!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Istenünk, erősíts meg minket kegyelmeddel, hogy feddhetetlen életünkkel mindig méltók legyünk keresztény mivoltunkhoz! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

RSS feliratkozás

Kövessen bennünket!