Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Eseménynaptár

Előző hónap
Év szerint Hónap szerint Hét szerint Ma Keresés Ugrás a hónaphoz
iCal fájl letöltése
ÉVKÖZI III. VASÁRNAP
Vasárnap 24 Január 2021
– Isten igéjének vasárnapja
Zso: az évközi vasárnapról. Oi.: Te Deum.
zöld † Mise: az évközi III. vasárnapról saját.Dicsőség, Hitvallás,pref. az évközi vasárnapokra I–VIII.
Olv.: Jón 3,1-5.10; 1Kor 7,29-31; Mk 1,14-20

Ebben az évben elmarad: Szalézi Szent Ferenc, püs­pök és egyháztanító – E
Ma ér véget az imahét a keresztények egységéért.

Liturgia:
Jón 3,1-5.10
OLVASMÁNY Jónás próféta könyvéből
Történt pedig, hogy az Úr másodszor is szólt Jónáshoz: „Kelj fel,
menj el Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd azt, amit majd mondok
neked!” Jónás fölkelt és elment Ninivébe az Úr parancsa szerint.
Ninive nagy város volt, három napba telt, míg az ember végigment
rajta. Jónás bement a városba, megtett egynapi utat, és hirdetni
kezdte: „Még negyven nap, és Ninive elpusztul!”
Ninive lakói hittek az Istennek. Böjtöt hirdettek, nagyok és
kicsinyek egyaránt zsákruhát öltöttek.
Amikor Isten látta, hogy letérnek gonosz útjukról, megkímélte őket a
büntetéstől, amellyel fenyegette őket.
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 24,4bc-5ab.6-7bc.8-9 8 G. tónus.
Válasz: Utaidat mutasd meg nékem, * én Uram, Istenem! 4b. vers.
Előénekes: Utaidat, Uram, mutasd meg nékem, * ösvényeidre taníts meg engem!
Taníts és vezess igazságod szerint, * mert te vagy üdvözítő Istenem!
Hívek: Utaidat mutasd meg nékem, * én Uram, Istenem!
E: Irgalmasságodról emlékezzél meg, Uram, * és könyörületességedről, mely öröktől való.
Jóságodban, Uram, * gondolj rám irgalommal.
H: Utaidat mutasd meg nékem, * én Uram, Istenem!
E: Az Úr igazságos és jóságos, * ezért a bűnösöknek is utat mutat.
Az alázatost a jóban vezérli, * a szelídet útjára tanítja.
H: Utaidat mutasd meg nékem, * én Uram, Istenem!

1Kor 7,29-31
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Azt mondom, testvérek: Az idő rövid!
Ezért, akinek van felesége, éljen úgy, mintha nem volna, aki sír,
mintha nem sírna, aki örül, mintha nem örülne, aki vásárol, mintha meg
sem tartaná, s aki felhasználja a világ dolgait, mintha nem élne velük,
mert ez a világ elmúlik.
Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Alleluja. 3. szám.
Közel már az Isten országa, * higgyetek az örömhírnek! Mk 1,15 – 3a
tónus
Alleluja.

 Mk 1,14-20
† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten
evangéliumát: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek
meg, és higgyetek az evangéliumban.”
Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére,
András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus
megszólította őket: ,Jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek
titeket.” Azok rögtön otthagyták a hálóikat, és nyomába szegődtek.
Mikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és
testvérét, Jánost, amint a hálókat javították a bárkában. Őket is
mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a napszámosokkal
együtt, és követték őt.
Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 3. vasárnapra
Pap: Kérjük, testvéreim, mennyei Atyánkat, hogy mint Ninive lakói, mi is készségesek legyünk a bűnbánatra!
Lektor: 1. Add, Urunk, hogy a világ mindenkor meghallja intő szavadat!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, hogy Szentatyánk és püspökeink az apostolok nyomdokain járjanak!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Add, hogy az államok vezetői bölcsen és igazságosan irányítsák a népek sorsát!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Add, hogy a bűnösök megértsék szeretetedet, és igaz bűnbánatra induljanak!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Add, hogy földi szenvedéseink türelmes elviselése üdvösségünkre szolgáljon!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Urunk, te a bűnbánóknak kegyesen megbocsátasz, és tieidnek örök jutalmat ígérsz. Add, hogy szent Fiadat buzgón kövessük, és jutalmadat mindnyájan elnyerjük! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

RSS feliratkozás

Kövessen bennünket!