Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Hirdetés (2016.05.22.)

Szentháromság vasárnapja – Évközi 8. hét

Nagy örömmel értesítjük a kedves testvéreket, hogy Szentséges Atyánk, Ferenc pápa 2016. május 17-én Dr. Veres András püspököt, a Szombathelyi Egyházmegye addigi főpásztorát nevezte ki győri megyéspüspökké. Szeretettel várjuk új megyésfőpásztorunkat, akinek ünnepélyes beiktatása 2016. július 16-án, Kármel-hegyi Boldogasszony napján, a 10 órakor kezdődő ünnepélyes szentmise keretében lesz a győri Székesegyházban. Ezen a jeles ünnepen, Dr. Pápai Lajos kiérdemesült győri püspök, apostoli kormányzó nevében is, különös szeretettel kérem a kedves testvéreket, hogy vegyünk részt minél nagyobb létszámban. Imádkozzunk újonnan kinevezett Főpásztorunkért és segítsük Őt a tőlünk telhető legnagyobb elszántsággal nehéz és felelősségteljes feladatának gyakorlásában!

Imádság Püspökünkért

Uram, Jézus Krisztus, egyházad pásztora és feje! Kérünk Téged, segítsd püspökünket áldásod erejével, hogy számunkra Téged helyettesítsen, buzgóságával lelkesítsen minket.
Szeretetével és példás életmódjával tanítsa meg papjainkat és bennünket is az evangéliumi igazságra, hogy korunkban kereszténynek lenni elsősorban annyit jelent, mint:
sohasem a kizsákmányolók, hanem mindig a szegények, az elnyomottak között lenni;
soha és sehol az erősek, a hatalmaskodók, hanem mindig és mindenütt a gyengék, a kiszolgáltatottak mellé állni;
sohasem a gyávák és megalkuvók, hanem mindig az őszinték és bátrak között lenni;
soha és semmiféle körülmények között nem az igazságtalansággal, hanem mindig és minden körülmények között az igazságosság mellett tartani.
Adj, Uram, püspökünknek jóságos, megértő szívet, hogy lelkipásztoraink mindig őszinte bizalommal fordulhassanak hozzá.
Érezzék meg papjaink, hogy püspök atyánk szereti őket, szívén viseli a gondokat, melyeket éppen mi rakunk a vállukra. Lássák meg, hogy főpásztorunk minden áldozatot kész meghozni értük, s főképp azokat veszi pártfogásba, akiknek papi munkáját mi, világi hívők különösképpen is megterheljük és próbára tesszük.
Add, Urunk, hogy püspök atyánk türelmével erősítsen, imáival megáldjon, tanításával irányítson és a Te szent népeddé neveljen bennünket! Ámen

Május 23-án, hétfőn lesz Boldog Apor Vilmos vértanú püspök emléknapja. Mivel templomunk azon kevés templom közé tartozik, amelyet a vértanú püspök szentelt fel 1943. június 3-án, és templomszentelő püspökünk ereklyéjét templomunkban tisztelhetjük, ettől az évtől kezdve május 23-át a novemberi Szent Imre ünnephez hasonlóan szeretnénk minden évben megünnepelni. Ezen a napon templomunkban a következő rend szerint lesznek a szertartások:

07.30                     Szentmise a Szent Imre oltárnál, majd az Oltáriszentség és Boldog Apor Vilmos vértanú püspök ereklyéjének ünnepélyes kihelyezése.
08.30-16.30         Szentségimádás
16.30-17.30         Közös szentóra a hívekkel
17.30                    Májusi litánia, szentségi áldás, szentségeltétel
18.00                    Ünnepi szentmise Boldog Apor Vilmos vértanú püspök tiszteletére, majd az ereklye ünnepélyes visszavitele a Szent Imre oltárhoz.                  

Május 24-én, kedden Szűz Mária, a keresztények segítsége emléknapja, 26-án, csütörtökön pedig Néri Szent Fülöp áldozópap emléknapja lesz.

Május 24-én, kedden este elmarad a Biblia-óra

Május 29-én, vasárnap Urunk Szent Testének és Vérének főünnepe, Úrnapja lesz. Az úrnapi körmenetet a 10 órakor kezdődő szentmise végén tartjuk a szokott útvonalon az Erzsébet-Ligetben. Ezen a vasárnapon ½ 12-kor elmarad a szentmise.

Előre jelezzük a testvéreknek, hogy június 3-án, pénteken lesz templomunk felszentelésének 73. évfordulója. Ezen a napon, Jézus Szentséges Szíve főünnepén a litániát ünnepélyes keretek között, a kihelyezett Oltáriszentség jelenlétében imádkozzuk. A litánia végén szentségi áldásban részesülnek a kedves hívek. Az ünnepi szentmise este 6 órakor kezdődik. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Dr. prof. hab. Németh Gábor teológiai tanár, Győr-Bácsa-i plébános. A szentmise végén hagyományainkhoz híven megkoszorúzzuk templomunk szentelési emléktábláját, valamint az altemplomban Dr. Szelestey Béla, templomépítő plébánosunk sírját.

RSS feliratkozás

Kövessen bennünket!