Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Hirdetés (2020.02.23.)

Évközi 7. vasárnap és hét

Az előttünk álló héten február 24-én, Szent Mátyás apostol ünnepe lesz.

Február 26-án, hamvazószerdán megkezdődik a nagyböjti szent idő. Hamvazószerdán este 6 órakor kezdődik a szentmise, melynek keretében lesz a hamvazás szertartása. Hamvazkodásra lehetőség lesz egyébként március 1-jén, vasárnap, a szentmisék végén is.

Nagyböjt az elcsendesedésnek, az imádságnak, a böjtnek és a húsvétra való készületnek a szent időszaka. A farsangi bálok és mulatságok, szórakozások ideje tehát február 25-én, húshagyó kedden befejeződik. Legyünk erre tekintettel, amikor márciusi vagy április eleji programjainkat szervezzük. Nagyböjt idején a betöltött 18. életévtől 60 éves korig szigorú böjtöt tartunk hamvazószerdán és nagypénteken, ami annyit jelent, hogy ezeken a napokon háromszori étkezés és egyszeri jóllakás megengedett. Hamvazószerdán és minden nagyböjti pénteken kötelező a húsételtől való tartózkodás a betöltött 14 éves kortól.

A nagyböjt szent idején péntekenként 17.30-kor kezdődik a keresztúti ájtatosság. Az első keresztúti ájtatosság február 28-án, pénteken lesz.

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik az elmúlt szombaton részt vettek Dr. Fodor Réka missziós belgyógyász orvosnő afrikai missziójával kapcsolatos előadásán. Örömmel és hálával köszönjük meg a kedves testvéreknek az AFRÉKA misszió javára történt gyűjtés alkalmával felajánlott adományt. Isten áldása kísérje nagylelkűségüket.

RSS feliratkozás

Kövessen bennünket!