Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Hirdetés (2019.04.14.)

Virágvasárnap és Nagyhét

Április 15-én, Nagyhétfőn, 16-án, Nagykedden és 17-én, Nagyszerdán az esti szertartások idején tartjuk a nagyböjti lelkigyakorlatunkat. A lelkigyakorlatot Dr. Farkas István SCHP piarista szerzetes atya vezeti. A lelkigyakorlat alatt minden délután 17 órától a szertartás végéig lesz szentgyónási lehetőség.
 
Április 16-án, Nagykedden kerül hivatalos átadásra orgonánk újonnan elkészült négy regisztere. Orgonánk új sípsorainak hangjai mostantól fogva minden szentmisén hallhatók lesznek.
 
Április 18-án, Nagycsütörtökön délelőtt 10 órakor püspöki Olajszentelési szentmise lesz a Székesegyházban. Ekkor kerül sor a papi ígéretek megújítására is. Püspök atya kérését tolmácsolva buzdítom a kedves híveket, különösen is a ministránsokat és a fiatalokat, hogy vegyünk részt minél többen ezen a délelőtti szentmisén.
Templomunkban 18 órakor kezdődik a szentmise az Utolsó Vacsora emlékére. A szentmise keretében lesz a lábmosás szertartása, majd a mise végén oltárfosztás, illetve virrasztás Jézus búcsúbeszédének felolvasásával. Este 21 órakor Jeremiás siralmait énekeljük.
 
Április 19-én, Nagypénteken egyetlen szertartás lesz templomunkban. Délután 15 órakor ünnepeljük Urunk szenvedése emlékezetének liturgiáját, passióénekléssel, könyörgésekkel, szentbeszéddel, a kereszt leleplezésével, amelyhez a hívek is odajárulnak, valamint közös szentáldozással. Nagypénteken délelőtt a templomban nem tartunk keresztutat és este sem lesz semmilyen szertartás. A nagypénteki keresztutunk az este 18 órakor kezdődő Városi Keresztút lesz, melyet a Püspök atya fog vezetni a Dunakapu tér, Stelczer Lajos utca, Széchenyi tér. Kazinczy utca. Bécsi kapu tér, Káptalandomb útvonalon. A templomot, az umakertet és az altemplomot reggel 8 órától este 18 óráig tartjuk nyitva.
 
Április 20-án, Nagyszombaton a hívek reggel 8 órától az esti szertartás kezdetéig látogathatják a Szentsírt. Kérjük, hogy akik a Szentsír őrzésére a nyitva tartás idején szívesen vállalkoznának, iratkozzanak fel a templomban elhelyezett lapokra. Nagyszombaton 20 órakor kezdődik a Húsvéti Vigília ünneplése a tűzszenteléssel. Urunk feltámadásának ünnepi szertartása végén tartjuk a hagyományos körmenetet, valamint a húsvéti ételmegáldást.
 
Emlékeztetjük a testvéreket, hogy ÁPRILIS 20-ÁN ESTE 6 ÓRAKOR NEM LESZ SZENTMISE templomunkban. Ezen a napon mindenkit szeretettel várunk a 20 órakor kezdődő Húsvéti Vigíliára!
 
Április 21-én, Húsvétvasárnap a szentmisék vasárnapi rend szerint lesznek: 1/2 8; 3/4 9; 10; 1/2 12 és este 18 órakor. Húsvétvasárnap a 1/2 8 és a 3/4 9 órai misék végén is lesz ételmegáldás, az esti szentmise előtt pedig 1/2 6-kor imádkozzuk az ünnepi Húsvéti Vesperást. Ezen a vasárnapon nem tartunk mocorgós szentmisét.
 
Április 22-én. Húsvéthétfőn 3 szentmise lesz templomunkban délelőtt 1/2 8 és 10 órakor, valamint este 18 órakor.
 
Április 18-22-ig, Nagycsütörtöktől Húsvéthétfőig az iroda zárva lesz. Hivatalos ügyintézés Nagyszerdán délig lesz lehetséges. Április 23-tól, húsvét keddjétől a nyitva tartás a szokott időpontokban lesz.
 
 

RSS feliratkozás

Kövessen bennünket!