Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Templomszentelés vigíliája - 2018.06.02.

Templomunk felszentelési ünnepének előestéjén Dr. Pápai Lajos nyugalmazott megyéspüspök atyát köszönthettük templomunkban. Aki megnézi honlapunkat vagy a plébánián rátalál a bekeretezett "Lelkipásztoraink" képre, talán meglepetéssel fogja olvasni ezt a nevet a "kisegítő lelkipásztorok" között - a 90-es években sokszor előfordult, hogy Lajos püspök atya minden különösebb ünnepélyesség nélkül ellátogatott hozzánk egy-egy hétköznapi esti szentmisére, így az ő meghívása ilyen értelemben a hét többi napjának sorába is illik, amikor a korábban nálunk szolgált lelkipásztorok mondták az esti szentmiséket lelkigyakorlatos hetünkön. Persze Lajos püspök atya személyében templomszentelő püspökünk, Boldog Apor Vilmos utódát is köszöntöttük. A szentmise végén - amint a hét többi napján is - Tamás atya átadta a püspök atyának azon hívek névsorát, akik vállalták, hogy rendszeresen megemlékeznek imáikban Lajos püspök atyáról, mintegy felelősséget vállalva érte a rendszeres imádsággal.

Az ünnepi szentmisét követően püspök atya megkoszorúzta a templomunk homlokzatán elhelyezett emlékképet, majd az altemplomba vonulva megáldotta templomépítő plébánosunk, Dr. Szelestey Béla atya újonnan elkészült sírtábláját és közösen imádkoztunk Béla atya lelki üdvéért, majd püspök atya megkoszorúzta a sírtáblát. 

A koszorúzást követően visszatértünk a templomba, ahol püspök atya vezetésével a templomszentelés ünnepének virrasztó zsolozsmáját, matutinumát énekeltük, s ennek harmadik olvasmányaként meghallgattuk azt a szentbeszédet, amelyet Boldog Apor Vilmos mondott templomunk felszentelési szentmiséjében.

RSS feliratkozás

Kövessen bennünket!